Pristagare 2003: Magnus Florin

Magnus FlorinMagnus Florin, författare och radioteaterchef har tilldelats 2003 års Alf Henrikson-pris ”i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen att ”han genom iscensättningar av skilda slag levandegör röster från alla tider”.

Magnus Florin har genom teater, genom sin egen skapelse dialogseminarierna, genom en ny form av litterära och musikaliska salonger liksom genom den sceniskt utformade romanen ”Trädgården”, om Carl von Linné, lyft fram filosofer, vetenskapsmän och andra från skilda epoker.