Pristagare 2005: Susanne Rydén

Susanne RydénSusanne Rydén, sopran och musikdramatiker har tilldelats 2005 års Alf Henrikson-pris ”i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen ”för hennes högtstående historiska och konstnärliga arbete med musikdramat Christinas resa”.

Alf Henrikson-sällskapet har beslutat att till Alf Henrikson-stipendiat utse sopranen Susanne Rydén, Stockholm, ”för hennes högtstående historiska och konstnärliga arbete med musikdramat Christinas resa”.

År 2004 var det 350 år sedan drottning Christina, endast 27 år gammal, avsade sig kronan vid en ceremoni på Uppsala slott. Det skedde faktiskt den 6 juni 1654. Ett år senare, på hösten 1655, gjorde hon sitt triumfartade intåg i Rom. Susanne Rydén har forskat i arkiven och tagit fram tal och musik som framfördes till Christinas ära under hennes långa resa från Uppsala och Stockholm och ned genom Tyskland, Frankrike och Italien. Av detta har hon vävt samman musikdramat ”Christinas resa” med recitation, dans och sång, i det sistnämnda är det hennes egen vackra sopran vi får höra. Musikdramat har framförts i London, Uppsala och Stockholm.I Svenska Dagbladet skrev recensenten: ”En ovanlig konsertförnyande föreställning med en förunderlig samling musik.”

Det är således ett genuint historiskt och konstnärligt arbete i Alf Henriksons anda som sällskapet belönar.