Meny

Pristagare 2008: Robert Sund

Robert Sund, kördirigent, tonsättare, musikpedagog, har tilldelats 2008 års Alf Henrikson-pris ”i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen ”för hans långa och framgångsrika verksamhet som dirigent, körledare, kompositör, sångare, musiker och musikpedagog, både inom och utom Sverige”.

Robert Sund har inte bara verkat som dirigent, körledare, tonsättare och arrangör utan också som utbildare och inte minst folkbildare inom det som kallas Sveriges största folkrörelse. Men Robert är minst lika känd och uppskattad i den internationella körvärlden och är en eftersökt lärare vid olika dirigent- och koristkurser.

Han har medverkat i juryn vid många körtävlingar runt om i världen och har engagerats i åtskilliga internationella körfestivaler. Han är alltså en viktig aktör i ett internationellt körnätverk, men därtill flitigt engagerad vid kördagar och fokhögskolor i Sverige.

Robert är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han undervisade i dirigering och ensembleledning 1978–1995. Han ledde Allmänna Sången i Uppsala 1971–1988, grundade damkören La Cappella 1986 och är från starten 1978 ledare för Uppsala Musikskolas Kammarkör. Sedan 2004 leder han även Robert Sunds kammarkör.

Robert Sund har varit konstnärlig ledare och dirigent för Orphei Drängar (OD) sedan 1985, under åren 1985–1991 tillsammans med Eric Ericson. Robert ingick i Kvintetten Olsson, som från mitten av 1960-talet och ett decennium framåt var en mycket aktiv sånggrupp i Underhållnings-Sverige. I den tidiga ungdomen ägnade sig Robert åt storbandsjazz (trombon) och restaurangmusik (piano). Som tonsättare och arrangör har Robert Sund förnyat körrepertoaren dels genom fyndiga och ofta egensinniga arrangemang , dels genom mängder av egna kompositioner.

Han är hedersdirigent i Sveriges Körförbund och hedersmedlem av Fachverband Deutscher Berufschorleiter. 1993 utsågs han till Årets Körledare i Sverige, 2003 fick han Uppsala kommuns hedersstipendium och tilldelades Peter Corneliusplaketten i Mainz. 2004 erhöll han H M Konungens medalj av 8:e storleken.

MER LÄSNING:

Se alla pristagare genom åren >

Robert Sund

Robert Sund, kördirigent, tonsättare och musikpedagog

Motivering: "För hans långa och framgångsrika verksamhet som dirigent, körledare, kompositör, sångare, musiker och musikpedagog, både inom och utom Sverige.”