Meny

Pristagare 2009: Lars Huldén

Lars Huldén poet, vetenskapsman, dramatiker, har tilldelats 2009 års Alf Henrikson-pris ”i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen ”för hans många framgångsrika strövtåg som bärplockare i ordskogen till gagn och glädje för en tacksam publik i hela det svenska språkområdet”.

Årets Alf Henrikson-pristagare Lars Huldén är en mångsidig herre. Under sina åttiotre levnadsår har han hunnit med att inte bara vara professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet utan också med att oavbrutet skapa dikter, berättelser, teaterstycken, kabaréer, festtal, kantater, psalmer, visor och översättningar – bland dem av det finska nationaleposet ”Kalevala”.

Uppvuxen i Munsala i Österbotten har han med sig både dialekt och historier, och allt han har från olika håll går igen i allt han skapar. Han ägnar sig åt namnforskning och underhåller sina åhörare med en föreläsning om trender vid namngivning av kor. Han ger ut en kommenterad utgåva av Fredmans epistlar och skriver dikter till och om Bellman. Han forskar i Runebergs språk och skapar diktsamlingen ”Johan Runeberg och hans vänner” som fångar Runebergs väsen och tid.

Den som vid ett allsångsmöte utbrustit i valsen ”Ljuvliga ungdom” ska veta att det är Lars Huldén som skrivit den svenska texten – med en typisk Lars Huldén-finurlighet: ”Var gång min tanke är ute och går minns jag den dagen igen”. Hans dikter präglas av lättsamhet och allvar, av iakttagelser av det till synes betydelselösa och av väsentligheter, av naturkänsla och kunskap om bondeåret, av reflexion och aforistik, av kärleken och döden. Och av tillgivenhets-förklaringar till modersmålet, det svenska språket. Han är djupt förtrogen med den österbottniska landsbygd som han aldrig har lämnat (så dansar han gärna den folkliga varianten av menuett), och han festtalar tätt och ofta vid akademiska högtidssammankomster – vilket inte minskar högtidligheten men ökar festligheten. Under det gångna året har han tillsammans med diktarkollegan Bo Carpelan gjort en bejublad turné i Sverige och Finland med scenframträdandet ”Två gubbar från pepparkakeland”, med smågnabb, textläsning och musikaliska inslag.

Själv beskriver han sig träffande som en litterär bärplockare, och ”Utförlig beskrivning av en bärplockares väg” är hans titel på den samling ur hans rika versproduktion under femtio år som gavs ut till hans åttioårsdag.

Lars Huldén har en publik i Finland och Sverige som älskar honom – något annat ord är inte möjligt att använda. Det är med stor glädje som Alf Henrikson-sällskapet tilldelar honom 2009 års Alf Henrikson-pris. Att det sker under Märkesåret för Sverige-Finland är en tillfällighet, men det gör inte saken sämre.

MER LÄSNING:

Se alla pristagare genom åren >

Lars Huldén

Lars Huldén poet, vetenskapsman, dramatiker

Motivering: "För hans många framgångsrika strövtåg som bärplockare i ordskogen, till gagn och glädje för en tacksam publik i hela det svenska språkområdet.”