Meny

Pristagare 2015: Mats Holmberg och Håkan Ljung

Journalisten Mats Holmberg och tecknaren Håkan Ljung har tillsammans tilldelats 2015 års Alf Henrikson-pris ”i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen ”att de tillsammans vidmakthåller, i ord och bild på hög nivå, dagsversen som genre”.

Mats Holmberg kom till DN 1972 och har där varit reporter, redaktionschef, Namn och Nytt-chef och åtskilligt annat. Han får priset för att han ”på säkra versfötter berikar sina läsare med oväntade tänkvärdheter”. 

Mats Holmberg avled 2016, strax efter att ha mottagit priset.

Håkan Ljung har varit tecknare i DN sedan 1975. Han får priset för att han ”på en gång följsamt och egensinnigt i sina teckningar ger det skrivna ordet en extra dimension”. Prissumman är 15 000 kronor.

Prisjuryn har utgjorts av Christer Åsberg, Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg och Odd Zschiedrich.

MER LÄSNING:

Se alla pristagare genom åren >

Mats Holmberg

Håkan Ljung

Mats Holmberg, journalist och Håkan Ljung, tecknare

Motivering:  ”Tillsammans vidmakthåller de, i ord och bild på hög nivå, dagsversen som genre.”