Pristagare 2018: Huskvarna Hembygdsförening

Ah priset 20182018 års mottagare av Alf Henrikson-priset blev den livaktiga Huskvarna Hembygdsförening med motiveringen ”för att föreningen genom arbetet på en permanent utställning om Alf Henrikson i Kruthuset i Alf Henriksons födelsestad Huskvarna långsiktigt bidrar till intresset för honom och hans verk.”

Föreningen måste anses vara unik, dels genom sitt höga medlemsantal – drygt 1100 medlemmar – och dels genom sin breda verksamhet.

Hembygdsföreningen bildades år 1922 och har sedan dess sett som sin uppgift att sprida kunskap om bygdens utveckling i ett historiskt perspektiv. Många av stadens pensionärer, bl.a. yrkesskickliga hantverkare med ett förflutet i stadens olika verksamheter, ställer sina kunskaper till förfogande för att nya generationer ska få kännedom om den mångfald produkter som gjort namnet Huskvarna –  rättare sagt Husqvarna –  känt världen över.

Husqvarna Museum ingår också i hembygdsföreningens paraplyorganisation – och tar emot imponerande c:a 30.000 besökare om året! De kan beskåda en mängd produkter från 1700-talet och framåt, t.ex. köksutrustning, symaskiner, motorcyklar, olika sorters verktyg m.m., varav en del förvaras i Kruthuset (uppfört 1771), som föreningen förvaltar. Den förvaltar även andra byggnader och är också ägare till flera, t.ex. Brånerydsstugan vid Kroatorp. I Smedbyn förvaltar man den gamla smedjan där  många skickliga smeder fått sin utbildning och i de gamla arbetarkvarteren vårdar och visar man en arbetarlägenhet i dess 1800-talsskick.

Hembygdsföreningen genomför åtskilliga arrangemang och har en bred verksamhet med klubbaftnar, föreläsningar, julmarknad, årsböcker, ”bildningsresor”, underhållsarbeten, insamling av brev, fotografier m.m. skildrande hemortens utveckling, arkiveringsarbete,  olika visningar av sin breda verksamhet – och sedan 9 juli 2018 kan man också med stolthet i Kruthuset visa den permanenta utställningen över Huskvarna-sonen Alf Henrikson.

Priset på 15 000 kronor delades ut i Huskvarna vid 9 juli-firandet 2018.

Prisjuryn utgjordes av Catharina Grünbaum, Sven Unger, Odd Zschiedrich och Christer Åsberg.

MER LÄSNING:
Se alla pristagare genom åren >