Pristagare 2020: Sven Idar

2020 års mottagare av Alf Henrikson-priset blev kapellmästaren och tonsättaren Sven Idar””i det litterära hantverkets tjänst” med motiveringen ”för att han i sina tonsättningar av Alf Henriksons verser, i melodi och ackompanjemang, uttrycker deras mångskiftande väsen – uppsluppet, underfundigt, lyriskt”.

Sven Idar är född 1938 i Västerås och bosatt i Stockholm. Han har tonsatt ett stort antal visor och även skrivit musik till två musikaler, “Guldkungen” 1996 och “Tyrolerprinsessan” 2008. För “Guldkungen” erhöll han Lillebror Söderlundpriset.

Sven Idar blev klar med sin utbildning vid Musikhögskolan i Stockholm 1975 och har sedan under i stort sett hela sitt liv ägnat sig åt musik. Han har varit verksam vid Stockholms stadsteater och även varit kapellmästare i olika tv-program samt tv-serien för barn “Vad är det som låter?” Han har vidare samarbetat med och varit ackompanjatör till flera artister som Peter Jöback, Jan Malmsjö, Lisa Nilsson, Siv Wennberg med flera.

Under senare år har han tillsammans med sopranen Susanne Ericsson gjort en rad framträdanden med det uppskattade programmet “Alf Henrikson i ord och toner”. Under hösten utkommer en cd med dessa tonsatta dikter och verser. Sven Idar lyckas bekräfta vad Alf Henrikson själv skrev en gång, att musiken till en dikt och dikten själv tillsammans kan bilda något annat och högre än de gör var för sig.

Priset på 15 000 kronor delas ut av Alf Henrikson-sällskapet på Sällskapets årsmöte den 17 november 2020.

MER LÄSNING:

Se alla pristagare genom åren >