Meny

Pristagare 2023: Henrik Huldén

Alf Henrikson-priset går 2023 till finlandssvenska vispoeten Henrik Huldén.

Journalisten, dagsverspoeten, visdiktaren, översättaren och scenartisten Henrik Huldén har tilldelats Alf Henrikson-priset ”för att han på lätta versfötter gläder närsynta öron med fyndigt diktande, från snapsvisa till psalm och en myckenhet dagsvers däremellan, och för att han i sång, musik och handling håller viskulturen i gång i Finland, Sverige och hela Norden.”

Henrik Huldén (f. 1957) är projektchef på Hanaholmen – kulturcentrum Sverige och Finland utanför Helsingfors. Han har tidigare varit radio- och tv-journalist (bl.a.  projektledare för Musikfrågan Kontrapunkt).

Sedan 2003 skriver han regelbundet dagsverser i Hufvudstadsbladet. Han har skrivit och regisserat flera musikteaterföreställningar, han deltar som artist med egna och andras visor i visfestivaler runt om i Norden, han är tvåfaldig mästare i VM (Sverige-Finland) för nyskrivna snapsvisor och han har en psalm i den finländska psalmboken.

Henrik Huldén har givit ut ett tiotal böcker på prosa och vers, däribland ”På lätta versfötter” (2019), ”Vers för närsynta öron” (2016),  ”Liten” (med Annika Sandelin 2019)  och ”Hela härligheten” (2023).

Priset på 15 000 kronor delas ut av Alf Henrikson-sällskapet.

Prisjuryn har bestått av Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg och Odd Zschiedrich.