Policy för behandling av personuppgifter

1. Introduktion
Denna policy för behandling av personuppgifter reglerar och beskriver hur Alf Henrikson-sällskapet behandlar dina personuppgifter.

Genom att teckna dig för medlemskap i Alf Henrikson-sällskapet godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vad som anges i denna policy, såsom uppdaterad från tid till annan. Vi kan komma att uppdatera denna policy vilket i så fall kommer att anges under dina medlemssidor. Sådana ändringar kommer att börja gälla två månader efter sådan publicering och genom att inte anmärka mot sådana ändringar inom denna tid anses du ha godtagit de nya villkoren på vilka vi behandlar dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig därför att med jämna mellanrum se efter om några sådana ändringar har publicerats.En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Kort sagt, det är ganska mycket information som är personuppgifter.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter enligt denna policy är den avtalsrelation som uppstår när du tecknar dig för medlemskap i Alf Henrikson-sällskapet.

Alf Henrikson-sällskapet är en ideell förening med organisationsnummer 826001-8596 och e-postadress info@alfhenrikson.se. Alf Henrikson-sällskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi behandlar därför dina personuppgifter varsamt. Det regelverk som styr vår behandling av dina personuppgifter är, förutom denna policy, fram till och med 25 maj 2018 personuppgifteslagen (1998:207) och därefter dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016). Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och på deras hemsida www.datainspektionen.se kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling.

 

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• Administrera ditt medlemskonto. Som medlem i Alf Henrikson-sällskapet blir du tilldelad ett medlemskonto på vår hemsida. Via hemsidan kan du logga in för att ta del av texter av Alf Henrikson och annat material som är våra medlemmar förunnat.
• Hantera din prenumeration. Som medlem i Alf Henrikson-sällskapet får du två medlemstidningar årligen, en nyproducerad bok och från tid till annan även ytterligare material dig tillsänt.
• Förvalta ditt medlemskap. Vid behov utöver vad som anges ovan kan vi behöva kontakta dig i syfte att t.ex. skicka ut nyhetsbrev, inbetalningskort avseende betalning av medlemsavgift, kallelse till årsstämma eller av andra skäl.

Samtliga dessa åtgärder fordrar att vi behandlar dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan aktör, i marknadsföringssyfte eller annars, om så inte skulle krävas av särskilda regler av något slag.

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande av dina personuppgifter: (i) namn, (ii) adress (iii) e-postadress och (iv) datum för inbetalning av medlemsavgift.
Vi för aldrig ut dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

4. Rätt till information om de av dina personuppgifter som vi behandlar
Du har rätt att en gång årligen och kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Vi är även skyldiga att på din förfrågan rätta eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter som rör dig

 

5. Gallring av personuppgifter
Om inte särskilda regler av något slag föreskriver en längre tid kommer vi att gallra, dvs. radera, dina personuppgifter senast tre år efter att du har avslutat ditt medlemskap i Alf Henrikson-sällskapet.

 

6. Kontakt
Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på info@alfhenrikson.se om du har några frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter.