En samling folk

Titel: En samling folk
Redaktion:
Förlag: Norstedts
Copyright år: 1943
Sidor: 103
ISBN: 99-1456863-7

Visa versens första rad >