Meny

Aktiviteter

Här hittar du Sällskapets kommande och genomförda evenemang. Om du är medlem och har anmält din e-postadress får du även Sällskapets digitala nyhetsbrev som påminner om vad som är på gång. Har du en idé för någon aktivitet med Alf Henrikson-koppling? Eller funderar kring ett evenemang? Mejla oss! >


Tidigare aktiviteter


Alf Henrikson-sällskapets årsmöte 24 april 2024 – åter i Börshuset!

Årsmöte 2024

Hans Josefsson, Birgit Carlstén och Erik Lindfelt framför texten ”Majestätsbrott? Alf om kungligt”.

 

Årsmötet - som i år åter hölls i Börshuset i Gamla Stan i Stockholm - var en strålande framgång med ett entusiastiskt deltagande av cirka 60 medlemmar. I den imponerande Börssalen i Stockholm håller ju även Svenska Akademien sina högtidssammanträden.

På mötet den 24 april 2024 valdes ny styrelse: Hans Josefsson som ordförande och Birgit Carlstén, Catharina Grünbaum, Ronny Hellström, Affi Karlman, Erik Lindfelt, Iréne Rask, Anita Tenling samt Odd Zschiedrich. Gunilla Holma adjungerades till styrelsen. En engagerad grupp medlemmar som kommer att arbeta tillsammans för att driva vårt sällskap framåt. Birgitta Agazzi avtackades för sin tid i styrelsen.

Reviderade stadgar antogs där styrelsens storlek bland annat minskas.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna bland annat på Alf-texter om kungligheter under rubriken ”Majestätsbrott?” med anledning av fjolårets två jubileer: kungen 50 år på tronen och 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Texterna framfördes av Birgit, Erik och Hans. Catharina presenterade årets Alf H-pristagare Henrik Huldén, samt fjolårets och årets medlemsbok. Att föra samman medlemmar och diskutera viktiga ärenden är vad vi är här för, och vi är glada att kunna göra det i en atmosfär av gemenskap och glädje, med bubbel och försäljning av böcker och vykort som en extra bonus. Nu ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans!

Träffa styrelsen >

Fullsatt på Huskvarnabibblan vid lunchlyrik med Alf-dikter den 12 april

Ett 50-tal Huskvarna-bor (och andra) mötte upp till lunchlyrik när våra tidigare styrelsemedlemmar Anita Sandahl och Dan Ekström, tillsammans med Erik Lindfelt, läste ur ”Verser vid Vättern”. En liten bok som Alf Henrikson-sällskapet gav ut 2002. Arrangör var föreningen Huskvarna Javisst tillsammans med Huskvarna bibliotek.

Trivsam eftermiddag på Landshövdingeresidenset i Göteborg 17 april

Inför ett tiotal medlemmar berättade Brittmo Bernhardsson, änka efter förre landshövdingen Göte, engagerat och personligt om länsresidenset, stadens äldsta bebodda hus (från 1650-talet). Ett antal historier om världsledare som varit på besök fick vi oss också till livs före och under kaffet med äppelkaka. Birgit Carlstén och Hans Josefsson underhöll med Alf Henrikson-verser i den pampiga matsalen.

Brittmo Bernhardsson

 

Birgit Carlstén och Hans Josefsson

Alf Henrikson-dag 9 juli

Sedvanligt firas Alf Henriksons födelsedag i hans hemstad Huskvarna. Firandet inleds redan kl. 11.00 på Alf Henriksons plats på Esplanaden, då vi vid en kort ceremoni blomsterpryder Alf-statyn.

Samling kl 12.00 i Teaterträdgården i Smedbyn. Där framträder Birgit Carlstén, Gittan Glans och Hans Josefsson med programmet ”Alf goes Mello”. Per Nygren läser skrönan ”En rök i pausen” ur vår senaste årsbok. Föreningen Teater i Huskvarna serverar kaffe.

Dundersuccé 2-3 februari 2024 för ”Alf Henrikson goes Mello” på SmåLit i Jönköping

Extrastolar fick bäras in i Länsmuseets stora sal när Hans Josefsson och Gittan Glans presenterade (den mer okände) schlagerförfattaren Alf. Påpassligt nog samma dag som den första mellodeltävlingen drog igång. Det blev så mycket folk att SmåLit fick tillkalla väktare (!) för att stoppa alla som ville in … I det angränsande Stadsbiblioteket i Jönköping hade vi sedvanligt fullt bokbord. Vykort och böcker såldes, ett par nya medlemmar rekryterades. Irené Rask, Affi Karlman och Erik Lindfelt bakom bordet tillsammans med vår ordförande Hans. Totalt besöktes SmåLit av flera tusen.

Många fick med andra ord vända i dörren.

Irené Rask, Affi Karlman och Erik Lindfelt

Alf Henrikson-priset 2023 går till...

Journalisten, dagsverspoeten, visdiktaren, översättaren och scenartisten Henrik Huldén har tilldelats Alf Henrikson-priset 2023.
Läs mer om pristagaren >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullsatt och glatt på Höstsalongen

Inte mindre än drygt 50 personer mötte upp till Sällskapets Höstsalong i festlokalen på Maria Bangata på Södermalm den 25 november 2023 för att fira att det var 100 år sedan tecknaren Björn Berg föddes.

Catharina Grünbaum och Birgit Carlstén visade och kommenterade en kavalkad av bilder av denna mångsidiga konstnär. Han samarbetade i mer än 40 år med Alf Henrikson i dagsverser och böcker men tecknade också åtskilligt annat t ex Emil i Lönneberga.

Bildmakarna Berg, det företag som startades av Björn Berg och hans hustru Eva Gehlin Berg och som nu drivs av deras fyra barn, var hedersgäster och hade storslaget skänkt originalteckningar som priser till boklotteriet – där varenda lott såldes. Sven Berg och Maja Lindelöw Berg bidrog med anekdoter om faderns samarbete med Alf Henrikson.Därpå följde uppläsning av några av Alfs obetalbara texter i årets medlemsbok ”Alf Henrikson på prosa”.

Vår klubbmästare Gunilla Holma serverade en härlig ostbuffé med mycket vin, och Ingrid Weck stod för bokbordet. Stämningen steg oavbrutet. Tommy Grünbaum stod för tekniken. Vår medlemsansvariga Anita Tenling och webbansvariga Birgitta Agazzi bistod i det praktiska arbetet som ofrånkomligen avslutar varje salong: diskning och städning.

Läs mer om Björn Berg i vårt medlemsblad I Alf Henriksons sällskap 2023/2.

Catharina Grünbaum och Birgit Carlstén läser Alf-prosa.

 

Rapport från Bokmässan 2023

När bokmässan i Göteborg gick av stapeln 28 september 2023 deltog vi med eget och fullt bokbord.

En rad av sällskapets medlemmar hjälpte till med försäljningen som blev god. På scenen, som DELS (De litterära sällskapen i Sverige) hade strax intill vårt bord, stod vi för fyra olika framträdanden; om Björn Berg, om kungligheter, om Alf som schlagerförfattare samt en uppläsning av skrönan "En rök i pausen".

Solig och varm Alf H-dag i Huskvarna den 9 juli 2023

Den nionde juli firades som vanligt i Huskvarna Alf Henriksons födelsedag. Först lade vi ner en blomma på hans grav. Klockan 11 blomstersmyckades sedan statyn på Esplanad vid en kort ceremoni. Därefter fortsatta vi i Kruthuset klockan 12 med ett program under rubriken ”Majestätsbrott? Alf om kungligt.” Kung Carl Gustaf har ju suttit på tronen i 50 år och det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung av Sverige. Ett halvsekel- och ett halvmilleniumsjubileum med andra ord 2023. Och Alf har skrivit mycket om kungligheter.

Eftersom utrymmet i Kruthuset är begränsat repriserade vi klockan 13 och 14. Det blev uppläsningar och sång med Birgit, Hans, Affi och Erik. Ett 100-tal personer mötte upp. Tyvärr hade tävlingen Ironman spärrat gatan utanför med cykellopp vilket gjorde att flera intresserade uteblev. Vi hade god hjälp under arrangemanget av hembygdsföreningens Lisbeth Hall.

Fullsatt och festlig vid årsmötet 2023

 Oscarshemmets samlingslokal på Östermalm fylldes till sista plats när sällskapet höll årsmöte. Den formella delen gick snabbt, inte minst eftersom hela styrelsen valts fram till nästa år vid det extra årsmötet i höstas. Trots fjolårets stök anordnades en rad aktiviteter under året. Sällskapet ekonomi är också god. Till ny revisor valdes Mats Lindgren. Ny sammankallande i valberedning blev Magdalena Nordenson.

När det formella klarats av blev det vinmingel följt av ett samtal mellan årets Alf H-pristagare Katarina Barrling och Odd Zschiedrich. Efter det följde en sånglig programpunkt om Alf som schlagerförfattare med Catharina Grünbaum, Birgit Carlstén och Hans Josefsson. Kvällen avslutades med en välformulerad och finurlig ”Drömvandring” med Jonas Hallberg.

Huskvarna sett med Alfs och Stures ögon

Den 25 mars blev det fullsatt i Alfred Dalin-skolans matsal när föreningen Teater i Huskvarna och AH-sällskapet bjöd in till en Kaffe me´ drömmar-förmiddag med Huskvarnaskildringar av Alf Henrikson och Sveriges främste beatförfattaren Sture Dahlström.

Båda växte upp i arbetarhem i Huskvarna under knappa omständigheter. Deras liv och författarskap kom sedan att skilja sig mycket åt. Sture dessutom inbiten jazzmusiker, en musikform som den 17 år äldre Alf hade något svårt för.

Birgit Carlstén, Affi Karlman, Hans Josefsson och Erik Lindfelt stod för prat och uppläsningar. Hans framförde Alfs "Huskvarnmarsch" och Taubes "Så länge skutan kan gå", som bejublat extranummer. Anledningen till evenemanget var att Sture Dahlström skulle ha fyllt 100 strax före årsskiftet. Både han och Alf har litterära skyltar i Huskvarna och finns med i ”boktrappan” i Mjölkafållan. Sture saknar dock staty, utställning och egen plats.

Teater Huskvarna startades i samband med Alf Henriksons krönikespel "Bara tusen korta år".

 

Välkommen till vintersalong!

Alf Henrikson-sällskapet inbjuder sina trogna medlemmar, gärna med gäster, till en vintersalong en 29 november kl 19.00 med vers, prat och sång, följt av vin, ost och samvaro.

På scenen Birgit Carlstén och Catharina Grünbaum, vid pianot Sven Idar.

Varmt välkomna! Vi ser fram mot att möta gamla och nya medlemmar igen!

Läs mera här >AH Nyhet nr 28

Nyheter och tips #26 2022

UR INNEHÅLLET: Kåseri av Gil Dahlström, utdelning av Alf Henrikson-priset, årsmötet och övriga aktiviteter. Läs online >
DATUM: Utgivning juni 2022

Extramöte i Alf Henrikson-sällskapet onsdagen den 5 oktober 2022 i Stockholm

 På årsstämman den 6 april 2022 kunde man på grund av sena avsägelser inte välja tillräckligt många styrelseledamöter. En interimsstyrelse bestående av Gil Dahlström, Irene Rask, Vivianne Alexandersson och Agne Werneskog som ordförande tillsattes.

Efter febril verksamhet under sommaren kunde interimsstyrelsen lägga fram ett förslag om ny styrelse på ett extramöte den 5 oktober.

Efter extramötet och det efterföljande konstituerande sammanträdet ser styrelsen ut på följande sätt: Hans Josefsson (ordförande); Birgit Carlstén (vice ordförande); Ronny Hellström (skattmästare); Erik Lindfelt (sekreterare); Birgitta Agazzi (webbredaktör); Catharina Grünbaum (redaktör, prisjury); Ann-Sofie (Affi) Karlman (ledamot); Irene Rask (boklageransvarig); Anita Tenling (medlemsansvarig); Odd Zschiedrich (prisjury) samt Gunilla Holma (klubbmästare, adjungerad).

 Till valberedning inför årsmötet 2023 utsågs Ingrid Ekenman-Weck, sammankallande, Peder Carlquist och Per Nygren.

Revisorer valdes vid årsstämman 2022.

Alf Henrikson-dagen 2022

DATUM & TID: 9 juli 2022
PROGRAM: En solig Alf Henrikson-dag firades på Esplanaden i Huskvarna.
En mer än hundrahövdad skara mötte upp på Esplanaden i Huskvarna för att fira Alf Henriksons 117:de födelsedag. Stöd för firandet hade kommit från syskonens Inger och Sixten
Norheds stiftelse.
Läs mer och se bilder här >

 

 

Välkomna till årsmöte!

DATUM: Onsdagen den 6 april 2022
PLATS: Blasieholmsrestaurangen, Blasieholmsgatan 4C (T-bana Kungsträdgården)
Lunch för dem som önskar kl. 13. Anmälan till vår klubbmästare Gunilla Holma, nilla@nillasolution.se eller SMS 070-392 88 88, senast 31 mars. Avgiften, 200kr, betalas till Sällskapets plusgiro 436403-0. Glöm inte namnet! Årsmötet börjar kl. 14.

 

Medlemstidning #1/2022

Ur innehållet: Brevet från farfar • Ölsupa • Början • Tora Teje • Vägen genom H

DATUM: Utgivning mars 2022
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Vägen genom H

2021 års medlemsgåva!

I boken "Vägen genom H" får du ta del av Alfs hela liv och av hans många olika sidor – som journalist, författare, historiker, folkbildare, översättare, låtskrivare, tankelekare och nonsensdiktare och naturligtvis som dagsversskribenten H.

DATUM: Skickas ut till alla medlemmar i november 2021
BESTÄLLNINGAR: Läs mer och beställ fler ex här >

Medlemstidning #2/2021

Ur innehållet: Möt Birger Lundquist • Verskonst • Herr Baron • Alf som gastronom

DATUM: Utgivning maj 2021
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Årsmöte 2021!

Vi kunde till slut äntligen  genomföra 2021 års årsmöte, efter ett tvingats ställa in pga av Corona.

DATUM: 6 oktober 2021
PLATS: Blasieholmsrestaurangen, Blasieholmsgatan 4 C, Stockholm
PROGRAM: Programmet såg ut så här >

Rekordstort intresse för Alf Henrikson-dagen!

9 juli 2021 firades enligt god tradition en Alf H-dag i Huskvarna på hans födelsedag - en dag fylld med musik!

DATUM: 9 juli 2021
PROGRAM: Se bilder och läs mer om dagen här >

Medlemstidning #2/2020

Ur innehållet. Miljöverser • Giftas i Paris • Det går över

DATUM: Utgivning maj 2020
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Ett annorlunda år. En annorlunda Alf Henrikson-dag.

2020 skulle Alf Henrikson fyllt 115 år - men pga rådande omständigheter ställdes det stora officiella firandet av Alf Henrikson-dagen in - som traditionsenligt annars hålls på författarens födelsedag i hans födelseort Huskvarna. Istället blev det en liten cermoni.

DATUM & TID: 9 juli 2020
PROGRAM: Se bilder och läs mer här >

Medlemstidning #1/2020

Ur innehållet. Alfs modellteater Alf i Filmarkivet Årsmöte 2020

DATUM: Utgivning mars 2020
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Filmvisning av dokumentär om Alf Henrikson

Hela 120 personer kom och såg Christer Möllers dokumentärfilm om Alf Henrikson.

DATUM OCH TID: 18 februari 2020
PLATS OCH TID: Smedjan vid Husqvarna fabriksmuseum, Huskvarna
PROGRAM: Se bilder och läs mer här >

Sällskapet på litteraturfestivalen SmåLit

Många trivsamma möten och en hel del sålda böcker blev resultatet på SmåLit när litteraturfestivalen i Jönköpings län gick av stapeln.

DATUM: 7-9 februari 2020
PLATS: Värnamo, Jönköping och Tranås
PROGRAM: Se bilder och läs mer här >

Medlemstidning #2/2019

Ur innehållet. H och Kajenn, 2x versmästare • Bot mot försåtet mot antiken • Nya i styrelsen

DATUM: Utgivning november 2019
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Höstsalong med musik

Vi höll musikalisk salong där kapellmästare Sven Idar och ytterligare ett par artister framförde en rad av nya tonsättningar av Alf Henriksons verser.

DATUM: 22 november 2019
PLATS: Jungfrugatan 40 B, Stockholm
PROGRAM: Programmet såg ut så här >

Om årets bokmässa i Göteborg!

Om Alf Henrikson och hantverket med Birgit Carlstén, vi hyllade årets Alf Henrikson-pristagare och Sällskapets Catharina Grünbaum diskuterade verskonst – En vers för dagen – med den finske versmakaren Henrik Huldén.

DATUM: 26-29 september 2019
PLATS: Mässans gata 10, Göteborg
PROGRAM: Se bilder och referatet från mässan >

Alf Henrikson-dagen i Huskvarna tisdagen 9 juli

Alf Henrikson-dagen firades traditionsenligt på författarens födelsedag i författarens födelseort Huskvarna.

DATUM & TID: 9 juli 2019
PLATS:  Huskvarna
PROGRAM: Se bilder och program från firandet  >

Medlemstidning #1/2019

Ur innehållet. Bot för hicka • Quiz • Årsmötet 2019

DATUM: Utgivning mars 2019
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

En livaktig vår i Huskvarna

Huskvarna hembygdsförening har bakom sig en aktiv vår i trivsamhetens tecken.

DATUM: våren 2019
PLATS: Huskvarna
Det här hände under våren >

Nationaldagsfirande i Huskvarna

Huskvarna Hembygdsförening arrangerar och bjuder in till ett digert nationaldagsfirande den 6 juni – där du bl a kan se en ny film om Alf Henrikson.

DATUM: 6 juni 2019
PLATS: Kruthuset i Huskvarna
PROGRAM: Klicka på  länken här [pdf]

Vårsalong med H och Kajenn

Sällskapets vårsalong ägnades åt dagsversens mästare Alf Henrikson och Caj Lundgren.

DATUM: 12 maj kl 15.00 2019
PLATS: Drottninggatan 80, Stockholm
Se bilder och program från vårsalongen >

årsmöte 2017

Årsmöte med medlemslunch

I mars höll vi årsmöte – som sedvanligt hölls i Börshuset i Stockholm med sedvanlig lunch innan.

DATUM: 24 mars 2019
PLATS: Börshuset, Stockholm
Se bilder och programmet här >

Besök hos skulptören bakom ”Vägen genom A” 

Hans skulpturer i Hanoi, Oslo och inte minst i Huskvarna. Vi startar det nya året med ett besök i Thomas Qvarsebos ateljé. Läs mer om den tidigare Alf Henrikson-pristagaren >
DATUM: 3 februari  2019 kl 15.00
PLATS: Långholmen, Stockholm
Programmet såg ut så här >

Medlemstidning #2/2018

Ur innehållet. Björn Barlach till minne • Ur Alfs fyndlåda • Alf-museum invigt

DATUM: Utgivning oktober 2018
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

nytt nummer #1 2018

Medlemstidning #1/2018

Ur innehållet: Alf Henriksons skrivbord • Ett ovanligt tackbrev • Alf på tyska

DATUM: Utgivning mars 2018
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Filmvisning med Alf Henrikson

Alf Henrikson-sällskapet har plockat fram några videoinspelningar med Alf Henrikson.

Ur innehållet:  Filmer presenterade och kommenterade av Catharina Grünbaum • Mingel med vin o ost • Bokförsäljning

DATUM: 15 november kl. 19.00 2018
PLATS: Nostalgia, Ringvägen 56, Stockholm
Programmet såg ut så här >

Bokmässan 2018

Bokmässan i Göteborg 27-30 september 2018

Alf Henrikson-sällskapet var givetvis på plats även i år med en monter på Bokmässan i Göteborg.

DATUM: 27-30 september 2018
PLATS: Mässans gata 10, Göteborg
Rapport från mässan >

alf henriksons dag 2018

Alf Henrikson-dagen i Huskvarna 9 juli

Som vanligt blev det mycket folk som slöt upp på Alf Henrikson-dagen som i år, som alla år, firas på författarens födelsedag, den 9 juli, i författarens födelseort, Huskvarna.

DATUM: 9 juli 2018
PLATS: Alf Henriksons plats i Huskvarna
Programmet såg ut så här  >

Vårsalong 2018

Litterär vårsalong med Agneta Lundström

Kunskap och klokhet, visdom och vett: Agneta Lundström och Catharina Grünbaum talar om Alf Henrikson som företrädare för det klara förnuftet.

DATUM: 27 maj 2018 kl. 15.00
PLATS: Blockhusringen 21, Stockholm
Programmet såg ut så här >

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018 (och föregående lunch)

DATUM: 18 mars 2018 kl. 13.00 (lunch), kl. 15.00 (årsmöte)
PLATS: Börssalen, Stockholm (årsmöte), Grillska huset (lunch)
Programmet såg ut så här >

#2 2017

Medlemstidning #2/2017

Ur innehållet. Ny ordförande presenterar sig • Ny webbsida • Erotiken i retoriken • Minnesord: Tore Frängsmyr, Rolf Janson och Magdalena Ribbing

DATUM: Utgivning oktober 2017
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer >

Björn Berg aktivitet

Höstmöte i nyöppnade Björn Berg-arkivet

Björn Bergs barn, Bildmakarna Berg, visade det alldeles nya Björn Berg-arkivet.

DATUM: 12/11 2017
PLATS: Ryssviksvägen 2A, Finntorp
Programmet såg ut så här  >

Bokmässan i Göteborg 2017

Bokmässan i Göteborg

Ingen mässa utan Alf och Sällskapet var såklart på plats med egen monter!

DATUM: 28/9–1/10 2017
PLATS: Göteborgsmässan, Göteborg
Vårt program såg ut så här >

Aktivitet promenad 2017

Stockholmspromenad med Alf och Agneta Lundström

Från Norrström vid slottet och genom Klarakvarteren, som förr var bohemernas och tidningsmakarens stadsdel, gick denna vandring i Alf Henriksons fotspår. 

DATUM: 20/8 2017
PLATS: Samling kl 12.00 Lejonbacken, Stockholm

Alf Henrikson-dagen 2017

Alf Henrikson-dagen 9 juli!

I sedvanlig ordning firades Alf Henriksons födelsedag i Huskvarna – i år med extra mycket musik.

DATUM: 9/7 2017
PLATS: Alf Henriksons plats i Huskvarna
Programmet såg ut så här >

medlemsblad

Medlemsblad #1/2017

Ur innehållet: Den krokiga vägen till DN • Räknelära och matematik •  Testa dina Alf-kunskaper!

DATUM: Utgivning februari 2017
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer > 

årsmöte 2017

Årsmöte med utdelning av Alf Henrikson-priset 2017

Efter årsmötesförhandlingarna – med val av ny ordförande efter Agneta Lundström – presenterades 2017 års Alf Henrikson-pristagare. 

DATUM: 19/3 2017
PLATS: Börshuset, Stockholm

medlemsblad

Medlemsblad #1/2017

Ur innehållet: Den krokiga vägen till DN • Räknelära och matematik •  Testa dina Alf-kunskaper!

DATUM: Utgivning februari 2017
Läs tidningen online och bläddra bland tidigare nummer > 

årsmöte 2017

Årsmöte med utdelning av Alf Henrikson-priset 2017

Efter årsmötesförhandlingarna – med val av ny ordförande efter Agneta Lundström – presenterades 2017 års Alf Henrikson-pristagare. 

DATUM: 19/3 2017
PLATS: Börshuset, Stockholm