Alf Henrikson-priset

Alf Henrikson priset 2017

Alf Henrikson-priset

2017 års Alf Henrikson-pristagare är ingen mindre än mannen bakom Alf Henrikson-skulpturen Vägen genom A, Thomas Qvarsebo. Han tilldelades priset med motiveringen ”för att han i skulpturens form med humor och blick för det karakteristiska har givit gestalt åt en rad svenska diktare”.

Alf Henrikson-priset, som instiftades 1980, tilldelas personer som genom gediget yrkeskunnande bidragit till den goda litterära produkten. De kan vara författare, formgivare, bokbindare, journalister, tecknare, översättare, musiker, librettister eller något annat med litterär anknytning.

Prissumman varierar. Bidrag till finansieringen kommer från flera håll. Pristagaren utses av en jury, som tillsätts av Alf Henrikson-sällskapets styrelse och med Sällskapets ordförande som juryns ordförande.

MER LÄSNING

Historien bakom Alf Henrikson-priset >
Årets pristagare Tomas Qvarsebo >

 

Pristagare 2000–2017

Thomas Qvarsebo

2017
Thomas Qvarsebo, skulptör

Motivering: ”För att han i skulpturens form med humor och blick för det karakteristiska har givit gestalt åt en rad svenska diktare.”
Läs mer >

Johanna Röjdegard

2016
Johanna Röjgård, bokbindarmästare

Motivering: ”För att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt.”
Läs mer >

Mats Holmberg och Håkan Ljung

2015
Mats Holmberg, journalist och Håkan Ljung, tecknare

Motivering: ”Tillsammans vidmakthåller de, i ord och bild på hög nivå, dagsversen som genre.”
Läs mer >

Anna Schytt

2014
Anna Schytt, geolog, vetenskapsjournalist och folkbildare

Motivering: ”För att hon till en bred allmänhet förmedlar vetenskap och forskning inom vitt skilda områden där till och med det osynliga görs åskådligt och fattbart.”
Läs mer >

Stefan Wermelin och Staffan Schöier

2012
Stefan Wermelin och Staffan Schöier, producenter och författare

Motivering: ”För att de med sakkunskap, kärlek och humor i radio och i bokform levandegjort svårfångade avsnitt av 1900-talets svenska underhållningshistoria.”
Läs mer >

Lasse Zilliacus

2011
Lasse Zilliacus, översättare, librettist och musiker

Motivering: ”Får med humor, allvar och utsökt sinne för textens förhållande till musiken publiken att förstå och känna vad som utspelar sig på operascenen.”
Läs mer >

Sissela Kyle

2010
Sissela Kyle, artist och textförfattare

Motivering: ”För att hon med kvickhet och bildning formar lysande underhållning med tankeväckande innehåll.”
Läs mer >

Lars Huldén

2009
Lars Huldén, poet, vetenskapsman och dramatiker

Motivering: ˝För hans många framgångsrika strövtåg som bärplockare i ordskogen, till gagn och glädje för en tacksam publik i hela det svenska språkområdet.”
Läs mer >

Robert Sund

2008
Robert Sund,  kördirigent, tonsättare och musikpedagog

Motivering: ”För hans långa och framgångsrika verksamhet som dirigent, körledare, kompositör, sångare, musiker och musikpedagog, både inom och utom Sverige.”
Läs mer >

Fredrik Sjöberg

2007
Fredrik Sjöberg, författare, journalist och naturskildrare

Motivering: ”För ett kunskapsberikande författarskap om naturen i ett kulturellt perspektiv.”
Läs mer >

Marianne Söderberg

2006
Marianne Söderberg, tv-producent och kulturjournalist

Motivering: ”För hennes kulturjournalistiska och folkbildande gärning som producent och programledare i tv.”
Läs mer >

Susanne Rydén

2005
Susanne Rydén, sopran och musikdramatiker

Motivering: ”För hennes högtstående historiska och konstnärliga arbete med musikdramat Christinas resa.”
Läs mer >

Jan Bergelin

2004
Jan Berglin, skämttecknare och lärare

Motivering: ”som i text och teckning skildrar vardagsmänniskans tillvaro mellan ideal och materia.”
Läs mer >

Magnus Florin

2003
Magnus Florin, författare och radioteaterchef

Motivering: ”För att han genom iscensättningar av skilda slag levandegör röster från alla tider.”
Läs mer >

Göte Göransson

2002
Göte Göransson, konstnär och illustratör

Motivering: ”I Göte Göranssons text och teckningar växer insektsvärlden fram med magisk exakthet.”
Läs mer >

Malin Lundberg

2001
Maja Lundgren, författare

Motivering: ”För att hon i Alf Henriksons anda nedstigit i förflutenheten och med humor och egensinne levandegjort det antika Pompeji.”
Läs mer >

Christer Åsberg

2000
Christer Åsberg, författare, professor

Motivering: ”För att han med lärdom och lättsinne förvaltar och förmedlar kulturarvet från Bibeln till Olrog och i Henriksonsk anda skapar verser för dagen som räcker längre än så.”
Läs mer >